“Onarım / Güçlendirme“, piyasada kavram olarak birbirine karıştırılmaktadır. Bu kavramların temeli, mevcut yapının taşıyıcı sistemine yapılan müdahaleler olduğunu söylemek mümkündür. Onarım ve Güçlendirme konusunda karışıklığa neden olan kavramlar:

Rehabilitasyon: Yetersiz yapı güvenliğini çağdaş anlayışın gerektirdiği düzeye çıkarmak.

Onarım: Hasar görmüş bir yapıyı ya da yapı elemanını öngörülen bir güvenlik düzeyine getirmek için yapılan işlemlerdir.

Güçlendirme: Hasar görmemiş bir yapıyı ya da yapı elemanını geçerli bir güvenlik düzeyine çıkarmak için yapılan işlemlerdir.

Hasar görmüş bir yapı GÜÇLENDİRİLMEZ, onarılır. Ya da kullanım amacı değiştirilen bir yapı ONARILMAZ, güçlendirilir. Bu kavramları birbirine karıştırmamak gerekir.

Ülkemizde ve dünyada 20. yüzyılın 2. yarısında, deprem sonrası hasar görmüş yapıların onarılması ve hasarsız kusurlu yapıların güçlendirilmesi ile ilgili tekniklerin geliştirilmesinde çok büyük ivme kazanılmıştır. Ülkemizde mevcut binalar üzerinde yapılan çeşitli incelemelerde, yapı stokunun büyük bir yüzdesi kusurlu ve yetersizlikler içerdiği gözlendiğinde “Sistem İyileştirmesi” onarım/güçlendirme için en uygun yöntem olarak görülmektedir. Ancak bazı durumlarda (ekonomik, uygulanabilirlik, teknolojik vb. sebepler) “Eleman Düzeyinde Onarım/Güçlendirme” yapılabilmektedir.